Wednesday, December 31, 2008

Check List ของปี 2009

จริงๆเป็น my wish list ของปี 2009 ต่างหาก
เริ่มจาก

- ฝึกพิมพ์สัมผัสให้ได้แน่ๆซักที
- สอบ toelf ให้ได้ เกิน 110
- สอบ GMAT ให้ได้ 750
- ฝึกเล่นกีต้าร์ classic
- ทำ rubic ให้ได้ ต่ำกว่า 40 วิ
- สอบใบขับขี่
- พัฒนา skill การพูด
- พัฒนาภาษาอังกฤษ
- หัดเขียน python
- ไปพักผ่อนครัวชมวาฬ
- หาแฟน
- ผอม
- เขียน blog ถี่ๆ
- ทำ เวป ให้ YIFTH.com
- ปรับปรุงเวป larngeartech
- ตัดเสื้อเชิ้ตใหม่
- ไป CeBiT

เอาแค่นี้ก่อน

Sunday, August 17, 2008

Modify Larngeartech.com website

Just modify my company website Larngeartech
Product Mixed Reality